Taaltuin | Registratie en lesgeld
13
page-template-default,page,page-id-13,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Registratie en lesgeld

Registratie en Lesgeld

Onze school richt zich op kinderen die in en rond Cleveland wonen, die Nederlands willen leren. Aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats na overleg met het Hoofd van de School, en mogelijk ook de Onderwijskundige. Op basis van een intakegesprek wordt samen met de ouders vastgesteld welke groep/klas het meest geschikt is voor de leerling. Soms wordt daarbij een intake toets gedaan. Ook is het mogelijk om een proefles te volgen om te kijken hoe het er in de les aan toe gaat. Hierna worden de ouders gevraagd een registratieformulier en medisch informatie- formulier in te vullen en het inschrijfgeld en schoolgeld voor het semester te betalen.
.
Leerlingen kunnen in principe twee keer per jaar in een klas beginnen: in september en in februari. Het is natuurlijk het beste om in september samen met de klas te beginnen. Het is ook mogelijk om gedurende het schooljaar in te stromen als blijkt dat de kinderen voldoende Nederlands kennen.
.
Graag de 2 formulieren tezamen met de betaling terugsturen naar het correspondentie adres:
.
De Taaltuin / Nederlandse School Cleveland
2750 Landon Road
Shaker Heights, OH 44122
.
Aanmelding van bestaande leerlingen vindt plaats m.b.v. een aanmeldingsformulier dat de ouders automatisch toegestuurd krijgen. Graag de gegevens op dit formulier controleren, tekenen en tezamen met betaling van het schoolgeld voor het semester terugsturen naar het correspondentieadres. Bij nieuwe leerlingen die specifieke hulp nodig hebben bij het volgen van de lessen door fysieke dan wel mentale tekortkomingen wordt van geval tot geval besproken met de ouders en vastgesteld in welke mate de school hierin kan voorzien.
.
Schoolgeld
Eenmalig inschrijfgeld $25.00 per kind bij inschrijving.
.
Schoolgeld per semester
$800.00 per kind per jaar NIET vergoed door de werkgever van de ouders/verzorgers
$1400 per kind WEL vergoed door de werkgever van de ouders/verzorgers
Schoolgeld is terugvorderbaar tot de eerste schooldag, minus $100.00 voor materialen die al zijn aangeschaft.

.
.