Taaltuin | Programma en groepen
16197
page-template-default,page,page-id-16197,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Programma en groepen

Peuter en Kleuter
Klas

3-5 jaar

Voor alle peuters en kleuters tussen de 3 en 5 jaar. Of ze nu wel of geen Nederlands spreken.
.
Een peuter/kleuter wordt toegelaten op onze school zodra hij/zij 3 jaar is en zindelijk. De leerling kan gedurende het jaar instromen en schoolgeld zal hierop worden aangepast.
.
In de lessen ligt de nadruk op ‘speelse’ activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling van het jonge kind.
.
Wij werken met de methode ‘Puk & Ko’ voor de peuters en ‘Ik & Ko’ voor de kleuters. De twee leeftijdsgroepen zitten in hetzelfde klaslokaal maar er zal vaak in twee groepen worden gewerkt.

Moedertaal
Klassen

5-14 jaar

Voor kinderen tussen 5 en 14 jaar die terug willen keren naar het Nederlandse of Vlaamse onderwijssysteem. Maar ook voor kinderen die Engels als eerste taal hebben is dit aan te bevelen.
.
Wij streven ernaar om alle kinderen in deze leeftijdsgroep ‘Moedertaal onderwijs’ van Groep 3 te laten doorlopen. Op deze leeftijd leren kinderen lezen en schrijven en is het aanleren van een tweede taal erg geschikt. Via Groep 3 krijgen ze het beste fundament voor de Nederlandse taal.
.
Groep 3A en 3B (2 jaar)
De leerstof van Groep 3 (normaal 1 jaar) wordt over 2 jaar uitgesmeerd om deze cruciale fase in het taalonderwijs goed op te bouwen.
Kinderen die per 1 september van het jaar 5 jaar zijn, worden tot deze klas toegelaten, indien zij voldoende de nederlandse woordenschat beheersen . Zij beginnen dan met Groep 3A lesmateriaal. Kinderen t/m 8 jaar kunnen in Groep 3A beginnen. Na Groep 3A volgt Groep 3B.
.
Na Groep 3B kan dan besloten worden of men verder wil met ‘Moedertaal onderwijs’ of dat men overstapt naar de groep ‘Nederlands als vreemde taal’ (NvT). Natuurlijk dit alles na overleg met de ouders.
De volgende aspecten van taalonderwijs komen aan bod: spreken en luisteren, lezen, schrijven, spelling en taalbeschouwing.
Bij Groep 3 werken we met name met de lesmethode: ‘Veilig Leren Lezen (VLL)’.
.
Groep 4 t/m 8
Daarnaast wordt er Nederlands taalonderwijs gegeven aan groep 4 t/m 8 aan kinderen die dit niveau bereikt hebben. Bij deze groepen werken we met de lesmethode ‘Taalactief’.

Nederlands als
vreemde taal

8-18 jaar

slider-temp

Voor leerlingen met weinig tot geen kennis van het Nederlands.
Het voornaamste doel van dit onderwijs is gericht op het verwerven van zoveel mogelijk mondelinge taalvaardigheden om met Nederlandse familie te kunnen communiceren of om in NL/B te studeren, wonen of werken. Vanaf 14 jaar kan een officieel erkend diploma behaald worden: het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT).
.
Het CNaVT heeft verschillende profielexamens zodat de leerling het profiel volgt dat het beste bij hem of haar past. Voor alle profielen vinden de examens jaarlijks plaats in mei. De Nederlandse school Cleveland is een erkende examinerende instelling.
.
Aan de hand van verschillende thema’s wordt gewerkt aan de verrijking van de woordenschat, de juiste uitspraak in het Nederlands, grammatica en conversatie vaardigheden.
.
De methodes ‘Hotel Hallo’, ‘Op Schrift’, In Gesprek’, ‘Mondeling Nederlands’ en ‘Zebra’ worden gebruikt naast verschillende andere bronnen en media om de lessen zo interactief mogelijk te maken.
NvT – niveau 1:
– voor kinderen die kunnen lezen en schrijven in het Engels en (nog) weinig Nederlands praten
– leeftijd 8 t/m 11 jaar
NvT – niveau 2:
– voor kinderen die NvT-1 doorlopen hebben
– leeftijd 9 t/m 12 jaar
NvT – niveau 3, 4, 5:
– voor leerlingen die NvT-2, 3 of 4 doorlopen hebben
– leeftijd 10 t/m 18 jaar