Taaltuin | Language Education
16285
page-template-default,page,page-id-16285,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Language Education

Why language education?

Good connection
Choosing for a Dutch education abroad primarily ensures a good connection to the Dutch school system in case of a possible return.
The Dutch education helps your children to maintain their cultural identity as well. This way they stay connected with their ‘ roots . Furthermore, they can continue to improve and maintain their language skills with friends and family back home.
Easier to learn a new language

It has scientifically been proven that children who continue to control their mother tongue struggle less when it comes to learning a new language. They are also able to learn other languages faster because of this. 

Study or Work in Holland or Belgium

When you have learned about the dutch language and the dutch culture at a young age, it provides you with a greater opportunity find an education or job in The Netherlands or Belgium. Young kids especially learn about culture and trends and in this way stay informed on what is happening in Europe.

Veilig plekje

Voor veel kinderen is de stap naar een nieuw land en een nieuwe taal groot. Kinderen die naar de Nederlandse school gaan, soms maar een paar uur per week, ervaren dit als thuiskomen op een veilig plekje. Daar kunnen zij alle indrukken en emoties in de eigen taal verwerken met leeftijdgenoten. Juist na een ingrijpende verhuizing naar het buitenland kan dat heel prettig zijn.

Altijd kans op terugkeer

Er is altijd kand dat u, gepland of ongepland, terugkeert naar Nederland of Belgie. Wanneer dit gebeurt tijdens de schoolcarriere van uw kinderen, is het een groot voordeel als zij in het buitenland Nederlands onderwijs hebben gevolgd. Ze kennen en begrijpen dan, zeker als het om het aantal woorden (de woordenschat) gaat, veel meer van de taal dan wanneer ze die alleen thuis spreken. Hierdoor kunnen ze zonder of met een zo klein mogelijke achterstand instromen op een school in Nederland of Belgie.

Meerwaarde Nederlands onderwijs

Nederlands onderwijs vraagt van zowel het kind als de ouders tijd en inspanning. Het is voor een goede beheersing van de taal echter belangrijk dat kinderen veel en gevarieerd taalaanbod krijgen. Thuis Nederlands spreken is uiteraard onmisbaar voor de taalontwikkeling van het kind. Toch is dit niet voldoende. Ieder mens gebruikt een beperkt aantal woorden en zinnen, dus ook u als ouder of verzorger. Daarom is het belangrijk dit aanbod van de Nederlandse taal via het onderwijs te verbreden. Bovendien krijgen kinderen op school expliciete uitleg over de Nederlandse taal. Denk bijvoorbeeld aan spellingsregels of grammatica, maar ook denkstrategieen voor het lezen. Tot slot wordt er op school ook aandacht besteed aan cultuur. Zo leren kinderen Nederland en Belgie bekijken vanuit een breder perspectief dan dat van het eigen gezin.

Wilt u uw kind aanmelden voor onze school? Neem dan hier contact met ons op!